advocatenkantoor Theoma Brugge

Thεomα αdvocαtεnkαntoor

Sedert 1 januari 2016 staat Thεomα αdvocαtεnkαntoor garant voor een efficiënte bijstand van particulieren, ondernemingen en overheden, hoofdzakelijk in dossiers van vastgoed, aansprakelijkheid en algemeen handels- en vennootschapsrecht.

Advocaten, die dankzij hun jarenlange ervaring kunnen bogen op een veelzijdige en doorgedreven vakkennis, staan u bij voor advies en belangenbehartiging, elk binnen zijn eigen specialisatie. Zij beschikken over een uitgebreide bibliotheek, performante infrastructuur en blijven op de hoogte van elke evolutie in hun respectievelijke materie, door het volgen van permanente vorming.

Thεomα αdvocαtεnkαntoor staat garant voor een duidelijke communicatie, heldere adviezen en een overtuigende verdediging van uw belangen, dit zowel voor de rechtbanken, in arbitrage of voor tuchtrechtelijke instanties (OA, BIV, …).