Specialisatie advocaten Theoma Brugge

raadpleeg ons online
bel ons voor een afspraak
maak een afspraak op ons kantoor

Theoma advocatenkantoor verleent advies, onderhandelt, bemiddelt en verdedigt de belangen van :

- Particulieren
- Bedrijven
- Verzekeringsmaatschappijen
- Instellingen en Overheden

Voor particulieren

> Onderhandelen, opstellen, adviezen en betwistingen van contracten inzake huur (handelshuur, woninghuur, landpacht, …), aanneming, …
> Onderhandelen, adviezen en betwistingen inzake mede-eigendom, zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, …)
> Verkeersrecht
> Schadebegroting (letselschade en schade aan goederen)
> Verdediging van beklaagden en het zich stellen van burgerlijke partij voor de politierechtbank, correctionele rechtbank en hoven van beroep
> Professionele aansprakelijkheid (van de aannemer, architect, geneesheer, advocaat, expert, vastgoedmakelaar, …)
> Adviezen en betwistingen inzake verzekeringspolissen

Voor bedrijven

> Efficiënte en professionele invordering van handelsvorderingen
> Opstellen van en adviezen en betwistingen inzake distributieovereenkomsten (concessies voor alleenverkoop, agentuur handelsvertegenwoordigers, commissiecontracten, franchising, …)
> Opstellen van, het verlenen van advies en bijstand inzake handelscontracten in de meest ruime zin, nationaal en internationaal
> Adviezen en betwistingen inzake marktpraktijken (oneerlijke concurrentie, vorderingen tot staking, …)
> Adviezen en betwistingen inzake vennootschapsrecht.

Voor verzekeringsmaatschappijen

> De strafrechtelijke en burgerlijke verdediging van de verzekerden en verzekeringsmaatschappijen in het kader van polissen ABR, BA-uitbating, gezinsaansprakelijkheid, WAM, brand, Machinebreuk, etc.
> De beroepsaansprakelijkheid (aansprakelijkheid van artsen, notarissen, vastgoedmakelaars, notarissen, aannemers, ...)
> Betwistingen inzake begroting van Letselschade en schade aan goederen;
> De burgerlijke partijstelling namens uw verzekerde voor letselschade en schade aan goederen.
> Verzekeringsfraude, het uitoefenen van regres, ...

Voor instellingen en overheden

> Advies, contracten en gerechtelijke bijstand in het kader van het beheer van overheidspatrimonium;
> Adviezen en bijstand inzake de opmaak van lokale reglementen.